about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« DEclutter and organize | Main | crochet blanket or dress »
Monday
Mar172014

my instagram

Vir my is Instagram 'n visuele dagboek van dinge wat my aandag trek.

Ek is op Instagram van 7 Junie 2012 af.

Dis baie geriefliker as om te blog.

Fotos hierbo is die 8 gewildste fotos wat ek al geplaas het.

Jammer, links bo is 'n video waar ek met my honde by St Francis Baai strand toe stap.

My kleinste boston terriër, Baby George, het so bietjie aanmoediging nodig gehad.

Lyk vir my ek het HONDE, HEKEL en WOL in gemeen met baie ander mense...

Cornel x

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Dis hoekom ek daar wegbly! Sal my in 'n swart vortex van mooi fotos insuig :-0

March 17, 2014 | Unregistered CommenterStel

HAHAHA! Dis selfs lekkerder as blog en Facebook Stellie!!! C x

March 24, 2014 | Registered CommenterCornel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>