about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« my prudent advice | Main | welcome 2014! with desktop calendar »
Tuesday
Jan142014

my christmas eve table

Oukersaand in ons familie is 'n wonderlike geleentheid van geliefdes, vriende en opgewonde kinders.

 

 

Dit was hiedie jaar my beurt om gasvrou te speel.

 

 

Ek wou graag kyk wat mens kan regkry met papier, sterre, glas, kerse en takbokke, maar ALS in wit!

Die effek was asemrowend en baie bekostigbaar.

Hier en daar het ek 'n goue ster (uit uitdroogklei), hout eetgerei, tikkies swart detail en verweerde skulpe gepak waar daar 'n 'oop' kol op die tafel was.

 

Die effek het my gaste se asems weggeslaan. Presies wat ek wou bereik.

Dit bewys net weereens: "Life is made of small (and humble, in my opinion) pleasures".

C x

PS Kyk gerus na my oukeraand bord op Pinterest waar my inspirasie vandaangekom het.

PS Have a look at my Christmas Eve board on Pinterest for my inspiration.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>