about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« doily ideas | Main | knitted decor »
Monday
Sep162013

vinnis colours

Baie keer as ek mooi fotos op die internet of op Pinterest sien, dink ek: Sjoe, dit sal 'n mooi 'scheme' maak vir 'n kombers. Ek het 13 kleure uit die foto hierbo gehaal (foto via 100 layer cake) en die kleure ge'match' met Vinnis se Serina. Serina is 'n baie luukse 100% bamboes wol wat met die hand gekleur is. Ek koop my Vinnis by Maryna Fouche 082 371 2705 in Monumentpark, maar sy sal verseker vir jou 'n pakkie in die pos gooi as jy ver bly. Cornel x

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Cornel, jy is so 'n ongelooflike kosbare vriendin. Ek wens ons het al die tyd in die wêreld gehad om saam te sit en kuier terwyl ons hekel en diep dinge gesels. Dankie dat jy my besigheidjie altyd so mooi bemark. Love u xx

October 7, 2013 | Unregistered Commentermaryna

Aaaaw! Dis 'n plesier. Jy doen soveel vir vrouens wat minder bevoorreg is. Hekel is 'n wonderlike medium en jy maak dit vir my so maklik om die mooiste wol en kleure in die hande te kry. xxx

October 7, 2013 | Registered CommenterCornel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>