about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« moeilike besluit | Main | wise pins »
Tuesday
Jul232013

crocheted handbag for ideas magazine

Die vreugde (en partykeer verligting)
as mens iets kreatiefs doen of maak
en jy's regtig egtig tevrede daarmee.
Dis hoe ek voel oor hierdie gehekelde handsak
vir Idees Tydskrif se Oktober uitgawe.
Die patroon sal in Afrikaans en Engels beskikbaar wees.
Christi, my 17 jaar oud dogter, het klaar een bestel.
Sy moet net besluit in watter kleur.
Enetjie vir myself sal ook welkom wees.
Ek dink aan pampoenkleur met swart 'linte'
of
indigo met donker grys detail...
Watter kleure sal JY hom in hekel?
C x

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Aaaah beautiful! Jy weet my kop spin nou, né?
Groen groen, altyd iets groen, met 'n voering wat iets rooierig het...

July 23, 2013 | Unregistered CommenterChristelle

Ek dink 'n swart en silwer of swart en goud een sal netso mooi wees. Ek kan nie wag nie! (o:

July 23, 2013 | Unregistered CommenterTanya

Ek droom nog daarvan om so iets te maak, maar ai die gevoering deel daarvan laat my baie benoud voel. Dit lyk pragtig, Cornel!

July 23, 2013 | Unregistered CommenterZelda de Kock

Hi there .......... I love your blog! I taught myself to crochet about a year ago and I love it! Have a look at our work at www.blumeco.co.za ......... let me know what you think x
Nicky Blume

July 25, 2013 | Unregistered CommenterBlume co. pyjama's

Hi Nicky, just had a look at your lovely website and spotted your crocheting. Beautiful product! Well done. And thanks for reading my blog. C x

July 25, 2013 | Registered CommenterCornel

@christelle - ek weet presies watter groen jy van praat! Kan jy dink aan die oulike fun blom patroontjie waarmee jy hom kan voer...
@tanya - hmmm... swart pas natuurlik by alles.
@zelda - ek verstaan heeltemal wat jy sê, maar dis absoluut die moeite werd.
C x

July 25, 2013 | Registered CommenterCornel

Hi Where can I find the diagram for the grey handbag?

May 5, 2014 | Unregistered CommenterMartie

Hi Martie
I'm so sorry, but there isn't a diagram for the handbag.
I recently bought software to write crochet diagrams with, but it is very difficult to use...
Will take me ages to master.
XXX

May 13, 2014 | Registered CommenterCornel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>