about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« to knit or not to knit | Main | craft share on friday 25 january »
Saturday
Feb092013

inspiration and beauty

Ek verstom my nogsteeds elke dag

aan al die mooi goed

op die internet.

My "favourites" op die oomblik is

Pinterest op my Ipad

(ja, ek het ook bygekom...)

en Instagram op my Iphone.

Dis net soveel geriefliker as iemand

(of iets soos 'n sagteware program)

die mooi goed bymekaargooi.

En dan klits jyself dit verder op

deur te "like" of te "pin".

Net om later na jou eie mooi

versamelings ("boards")

te gaan staar...

Sug.

C x

PS MOOI foto laaaank terug gevind op 'n blog, fortheloveofmegan , voor Pinterest, toe ek nog my eie "boards" op my laptoppie gemaak het

PPS As julle my soek op Pinterest, soek net vir Cornel Strydom, maklik

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Yay vir die ipad! Cornel ek het jou al vertel van die Doceri app - great vir hekel goed. Kyk bietjie in my laaste posting hoe ek die kleure van 'n throw beplan het op die app. Bly jy het 'n lekker trip Parys toe gehad - amazing stad! Cheers!

February 9, 2013 | Unregistered Commenterpigtails

Dankie! Het al vergeet van daai nuttige wenk van jou! C x

February 12, 2013 | Registered CommenterCornel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>