about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« street art in barcelona | Main | have a good weekend! »
Monday
Oct282013

craft share friday 25 october and free clip art

Craft Share is die naam van 'n groepie vriendinne en myself, wat een of twee keer per maand hekel of brei, of enige ander handwerk doen, by my huis, om my eetkamertafel. Ons "werk" en kuier al saam van 2009 af!

Dis wonderlik om ons handwerk te kan deel op Facebook met familie, vriende en vreemdelinge.

As jy nog nie Craft Share (crochet/knit/sew) ge-"like" het op Facebook nie, doen dit gerus nou

(kliek net hier om daarheen geneem te word)

en kyk sommer na verlede Vrydag se fotos.

Dit sal wonderlik wees om te hoor wat jy dink van ons handwerk...

Hier is die raampies in png formaat, wat jy kan gebruik om jou eie fotos mee mooi te maak.

Dit beteken maar net dat jy jou eie foto onder hierdie raampie kan inskuif met 'n program soos picmonkey.

Dit is slegs vir persoonlike gebruik.

Kom gerus weer terug na my blog toe vir nog inspirasie.

Cornel x

Raampie met komberssteek

Raampie met roos

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Craft Share is vir my een van diƩ lekkerste uitvloeisels van my kuberruim-hekel! Ek het alreeds so baie hekel- (en koffie!)vriendinne ontmoet deur Ons Hekel, en Craft Share is net nog 'n cherry op my koek.

October 29, 2013 | Unregistered CommenterStel

Hi Christellie, dankie vir jou opmerking! Ons vind onsself in 'n baie unieke situasie, met baie kreatiwiteit en vreugde. C x

October 30, 2013 | Registered CommenterCornel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>