about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« 42 snap shots from paris | Main | free people (drool) »
Wednesday
Jan162013

Je vais à Paris*

  

Ek en my man en drie van ons top kliënte vlieg more na die Stad van Lig toe.

Sneeu is voorspel vir Vrydag en Saterdag,

maar ek is nie bang nie.

Dit sal die 2e keer wees wat ek die stad besoek - met al sy mooi,

oud, lekker, interessant, vreemd en ongeskiktgeid.

As jy graag wil "deel" in die reis,

volg my op Intertex se Facebook page.

A la prochaine!

Cornel x

(* I am going to Paris)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Sug! Droool. Sal maar my eie crepe Nutella maak en terugdink en beplan om weer eendag te gaan ;-) Geniet dit BAIE! Koop 'n MOOI warm jas daar.

January 16, 2013 | Unregistered CommenterChristelle

Ag lekker... geniet dit en kom veilig terug!

January 17, 2013 | Unregistered CommenterLize Kampman

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>