about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« halfway | Main | some insta-love on sewing »
Thursday
Dec062012

hello beach house

Ek het verlede week Saterdag

nog rondgeskarrel

om die laaste goed klaar te kry

vir ons strandhuis.

Sondag Colesberg toe gery

om oor te slaap by my ouers.

Maandagoggend vroeg weggery van die plaas af... met my liewe Ma saam met ons.

Na St Francis Baai.

 

 

 

Begin weg en regpak...

en so klein voorsmakie gekry van

planne wat oor 2 maande gemaak is.

Ons is ONGELOOFLIK

dankbaar en bly oor die voorreg

om 'n huisie by die see te hê.

Cornel x

PS O ja, 2 van ons 5 honde is ook hier...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Aah geniet die huisie en die mooimaak!

December 10, 2012 | Unregistered CommenterChristelle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>