about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« awesome | Main | intarsia crochet? »
Wednesday
Oct312012

fab idea

Definitief een van my favourite blogs.

Wat 'n ongelooflike koel idee!

Om dekor en handwerk te meng ...

Ek het definitief 'n muur iewers wat

'n bietjie langbene nodig het.

Cornel x

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Ek is mal oor hulle blog! Die Skandinawiers weet maar net hoe om te blog, te haak, te leef etc. Was jy al daar Cornel?

October 31, 2012 | Unregistered Commenterpigtails

Waar beleef ek toe nou vanmĂ´re 'n gloeilamp-oomblik...kliek op Google Translate en dan kan jy die byskrifte in (effens krom) Engels lees! Askies vir die wat dit al lankal geweet het, maar ek is nou baie in my skik met my ontdekking! Nou maak daardie Skandinawiese patroonaanwysings darem ook sin. 'n Vragie: hoe hang 'n mens hekelwerk teen 'n muur? Hoe maak jy dit vas?

November 1, 2012 | Unregistered CommenterLize Kampman

Daardie is mooi! Dit lyk amper soos 'n print, Lize? Kom ek gooi die vraag op OH.

November 1, 2012 | Unregistered CommenterChristelle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>