about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« ideas magazine | Main | craft share friday 13 january 2012 »
Wednesday
Jan182012

feeding the ducks

My buurvrou het dit begin. Sy't die 7 swart eendjies begin voer net nadat hulle by die dam reg voor ons huis aangekom het. Hulle was mal oor die hondepille wat hulle elke dag voor haar motorhuis se deur gekry het. So, toe my buurvrou trek, het sy my amptelik gevra om vir haar eende om te gee. Wat aanvanklik bietjie van 'n krisis was (ek het 3 honde wat hase jaag, wat nog van oulike klein eendjies), het in 'n baie bevredigende ritueel ontaard. Half 7 elke oggend. Ons honde slaap dan nog in die motorhuis en ek glip stilletjies uit by die agterdeur. Die oomblik as ek naby die dam kom, begin my eende kwak. Dan "kwakkwakkwak" ek maar terug. Hulle jaag altyd resies met die 2 grotes om te kyk wie kom eerste by my uit.

En as dit dalk te ver is om te loop, spring hulle gou in die dam en swem nader.

Dit lyk darem of hulle net so baie van regte eende "pellets" as hondekos hou. Miskien is hulle net vrek honger.

Wat sê die liedjie, "Eendjies eendjies daar in 'n ry..."? Wie weet hoekom hulle in rytjies stap of swem. Klaar geëet, reguit dam toe. Tot more oggend dieselle tyd.

Al een wat presies weet waar ek half sewe elke oggend is, is Kat.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Dis heeeeeeeeeeerlik om die Afrikaanse blog te kan besoek!!! Dankie daarvoor!!

January 20, 2012 | Unregistered CommenterMelanie Loubser

Dis 'n plesier Melanie! C x

January 20, 2012 | Registered CommenterCornel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>