about me

 

Hello! I’m Cornel and I blog about things that inspire me, things I’ve made and Craft Share, the craft group I started in 2009.

You'll find lots of crochet on my blog, as well as my crochet and sewing projects for Ideas Magazine, since September 2011.

enter your email address to get posts delivered to your inbox:

« i love ... | Main | i want one »
Wednesday
Sep212011

one cozy tea cosy

Inspired by Ingrid's beautiful blanket on her Wood and wool stool-blog, I crocheted 'till the early hours of this morning to finish my first tea cozy.

For all my friends on Craft Share, here's the pattern for the circle (or square) motif in Afrikaans:

Ingrid teemus motief

Hekel 4 ks met 3,5mm-hekelpen in kleur A. Gebruik dubbelbreidraad.

Las die laaste ks met ‘n gls aan die 1e ks om ‘n ring te vorm.

1e rdte: Hekel 3 ks, hekel 11 lb in die ring. Las die laaste lb met ‘n gls in die 3e ks. Heg af.

2e rdte: Las kleur B tussen 2 lb van rdte 1. Hekel 3 ks, hekel 1 lb in dies sp. *Hekel 2 lb in vlg sp tussen lb*, her van *tot* nog 10 keer. Las die laaste lb met ‘n gls in die 3e ks. Heg af.

3e rdte: Las kleur C in sp tussen 2 lb-grp van rdte 2.  Hekel 3 ks, hekel 1 lb in dies sp. *Hekel 1 ks, hekel 2 lb in vlg sp tussen 2 lb-grp*, her van *tot* nog 10 keer. Las die laaste lb met ‘n gls in die 3e ks. Heg af.

4e rdte: Heg kleur D in enige 1 ks-sp van rdte 3. Hekel 3 ks, hekel 3 lb in dies sp. *Hekel 4 lb in vlg 1 ks-sp*, her nog 10 keer. Heg af. Werk al die los punte weg.

Vir ‘n vierkant:

4e rdte: Heg kleur D in enige 1 ks-sp van rdte 3. Hekel 3 ks, hekel 2 hlb in dies sp. *Hekel 1 ks, hekel 3 hlb in vlg 1 ks-sp, hekel 1 ks, [hekel 2 lb, 1 dsl, 1 ks, 1 dsl, 2 lb] in vlg 1 ks-sp, hekel 1 ks*, hekel 3 hlb in vlg 1 ks-sp**, her van *tot** nog 2 keer, her van *tot* een keer, . Las die ks op pen met ‘n gls in die 3e ks. Heg af. Werk al die los punte weg.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

wow ....en geluk met jou Idees plasing...Afrkaner Trots op jou!!

September 22, 2011 | Unregistered CommenterPetro

Hi, jou tea cosy is te pragtig en ek geniet jou blog baie. het dit gister in die Ideas Tydskrif gesien. Daardie foto van julle groepie vriendinne is so so inspirerend. Ek is ook gek oor hekel en het verlede jaar ook my eie patrone begin ontwerp na ek myself uit 'n boek leer hekel het. Kyk gerus na my website...dalk inspireer dit julle weer. Ek gaan beslis jou tea mussie ook probeer. Jou kleure is so mooi en die kussing in die tydskrif is AWESOME !!!! My 2 dogters is mal daaroor. My site: www.deliciouscolours.co.za Groete Petra van Durbanville in die Kaap.

September 22, 2011 | Unregistered CommenterPetra Pullen

Dankie Petro!
Hallo Petra! Lekker om jou te "ontmoet". Jy hekel self ongelooflike oulike en oorspronklike goed.
Ek LOVE jou Raspberry tea cozy en Pansy slippers. Ek bestel graag hierdie 2 patrone. C x

September 22, 2011 | Registered CommenterCornel

Dis nou een van die mooiste en oorspronklikste teemussies wat ek in 'n lang tyd gesien het. Jy is 'n INSPIRASIE!

September 23, 2011 | Unregistered CommenterRia

Dankie Ria! Was heerlik om in hierdie klere te werk. C x

September 28, 2011 | Registered CommenterCornel

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>